Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Gestió de màquines de bingo

By David Vilar Alcalá

Abstract

Desenvolupament i implementació d'una solució de programari lliure per a la recol·lecció i tractament de dades històriques de recaptació per al bingo electrònic.Development and implementation of a free software tool for the collection and processing of accounting historical data for the electronic bingo.Desarrollo e implementación de una solución de software libre para la recolección y tratamiento de datos históricos de recaudación para el bingo electrónico

Topics: web, Ruby on Rails, Ruby on Rails, web, web, Ruby on Rails, Application software -- Development, Open source software, Electronic commerce, Programari d'aplicació -- Desenvolupament, Programari lliure, Comerç electrònic, Software de aplicación -- Desarrollo, Software libre, Comercio electrónico
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Year: 2011
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/6146

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.