Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

El Jaufré i els seus patrons temàtics

By Ferran Teixes Argilés

Abstract

El Jaufré és una obra que ens permet explicar, de manera molt il·lustrativa, la particular concepció medieval de la creació literària. L'autor del Jaufré, com els altres autors de ficció medievals, reescriuen les autoritats literàries i la tradició. No són ni creadors d'històries ni de referents nous. D'aquesta manera, per una banda, en comparar aquesta novel·la amb El cavaller del lleó de Chrétien de Troyes tenim un clar exemple de la reescriptura d'un text d'una autoritat com era l'autor francès de les novel·les artúriques. Per altra banda, el Jaufré també reflecteix la tradició i el folklore que servien de base temàtica a la ficció medieval i això ho podem comprovar si fem una anàlisi paral·lela, al mateix temps, amb els Lais de Maria de França. Amb tot, en paral·lel, podrem assenyalar algunes particularitats del Jaufré, que les té, en part degudes a la data més tardana de la seva escriptura i a l'origen cultural del seu escriptor (no pas francès, ni bretó), com poden ser les pinzellades de paròdia amb les quals descriu alguns fets de la narració que serien del tot impensables en el tractament que n'hagués fet un autor com Chrétien de Troyes o com pot ser la intenció crítica de la seva realitat política concreta.El Jaufré es una obra que nos permite explicar, de manera muy ilustrativa, la particular concepción medieval de la creación literaria. El autor del Jaufré, como los otros autores de ficción medievales, reescriben las autoridades literarias y la tradición. No son ni creadores de historias ni de referentes nuevos. De este modo, por un lado, al comparar esta novela con El caballero del león de Chrétien de Troyes tenemos un claro ejemplo de la reescritura de un texto de una autoridad como era el autor francés de las novelas artúricas. Por otra parte, el Jaufré también refleja la tradición y el folclore que servían de base temática a la ficción medieval y esto lo podemos comprobar si hacemos un análisis paralelo, al mismo tiempo, con los Lais de María de Francia. Sin embargo, en paralelo, podremos señalar algunas particularidades del Jaufré, que las tiene, en parte debidas a la fecha más tardía de su escritura y el origen cultural de su escritor (no francés, ni bretón), como pueden ser las pinceladas de parodia con las que describe algunos hechos de la narración que serían del todo impensables en el tratamiento que hubiera hecho un autor como Chrétien de Troyes o como puede ser la intención crítica de su realidad política concreta.The Jaufré is a work that allows us to explain, in a very illustrative way, the particular medieval conception of literary creation. The author of Jaufré, like other medieval fiction writers, rewrites the literary authorities and traditions. They are not creators of new stories or new referents

Topics: Jaufré, lais, Maria de França, Chrétien de Troyes, autor, autoria, lais, Jaufré, María de Francia, lais, Chrétien de Troyes, autor, autoría, Jaufre, Marie de France, Chrétien de Troyes, author, authorship, Literature occitana -- 13th century, Literatura occitana -- S. XIII, Literatura occitana -- S. XIII
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Year: 2009
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/3101

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.