Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The Strategic Adaptation of Party Organizations to New Information and Communication Technologies : A Study of Catalan and Spanish Parties

By Albert Padró-Solanet Grau

Abstract

Aquest document se centra en els casos dels dos principals partits espanyols (PP i PSOE) i catalans (PSC i CDC) en el període immediatament després de les eleccions generals espanyoles de maig de 2008, quan aquests celebraren els seus congressos. En general, es poden distingir tres tipus d'actors: en primer lloc, els ciberactivistes que tracten d'obtenir el reconeixement formal de la seva activitat en els seus partits. Així com, els líders del partit que poden intentar promoure la presència del partit en el ciberespai, però que també poden romandre indecisos perquè no és clar l'impacte electoral a la xarxa del ciberactivisme. Finalment, alguns militants tradicionals (off-line) solen ser reticents al reconeixement del ciberactivisme perquè amenaça les recompenses previstes dins del partit. Aquest article mostra com els nostres partits varen respondre al desafiament del ciberactivisme i arriba a la conclusió que la seva situació electoral, mediada per la seva ideologia, estructura organitzativa i el tipus de militància, poden ajudar-nos a comprendre el grau diferent d'institucionalització en l'organització del partit.Este documento se centra en los casos de los dos principales partidos españoles (PP y PSOE) y catalanes (PSC y CDC) en el período inmediatamente después de las elecciones generales de mayo de 2008, cuando estos celebraron sus congresos. En general, se pueden distinguir tres tipos de actores: en primer lugar, los ciberactivistas que tratan de obtener el reconocimiento formal de su actividad en sus partidos. Así como, los líderes del partido que pueden intentar promover la presencia del partido en el ciberespacio, pero que también pueden permanecer indecisos porque no está claro el impacto electoral en la red del ciberactivismo. Finalmente, algunos militantes tradicionales (off-line) suelen ser reticentes al reconocimiento del ciberactivismo porque amenaza las recompensas previstas dentro del partido. Este artículo muestra cómo nuestros partidos respondieron al desafío del ciberactivismo y llega a la conclusión de que su situación electoral, mediada por su ideología, estructura organizativa y el tipo de militancia, pueden ayudarnos a comprender el grado diferente de institucionalización en la organización del partido.This paper focuses on the cases of the two major Spanish (PP and PSOE) and Catalan parties (PSC and CDC) in the period just after the Spanish general elections of May 2008, when these parties held their party conferences. In general, three kind of actors can be distinguished: first, cyber-activists that try to get formal recognition of their activity in their parties. Then, party leaders that can try to promote the presence of the party in cyberspace but that can also remain undecided because it is not clear the net electoral impact of the cyber-activism. Finally, some traditional off-line militants are typically reluctant to the recognizance of the cyber-activism because it threatens their expected payoffs within the party. This paper shows how our parties responded to the challenge of cyber-activism and concludes that their electoral situation, mediated by their ideology, organizational structure and type of membership, can help us to understand their differential degree of party organizational institutionalization

Topics: Cyberactivism, Ciberactivisme, Ciberactivismo
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Year: 2009
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/2041

Suggested articles

Citations

 1. (1990). A Behavioral Theory of Competitive Political Parties." doi
 2. (1990). A Transaction Cost Theory of Politics." doi
 3. (1995). at 53rd Annual Meeting of the Midwest Political Science Association,
 4. (1989). Commentary on 'Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies': Administrative Process and Organizational Form as Legislative Responses to Agency Costs." doi
 5. (2008). Congrés del PSC en directe III: Com queda això de la web 2.0?"
 6. (2004). Democracy in Modern Spain. doi
 7. (2008). Esmena 2.0 CDC."
 8. (2004). Estatutos aprobados por el XV congreso nacional del Partido Popular, 1-3 octubre 2004." Available at: http://www.pp.es/estatutos/estatutos.htm.
 9. (2004). Estatuts i codi ètic aprovats pel 10è Congrés, Juliol 2004." available at:
 10. Estatuts i codi ètic. La força del socialisme catalanista i federal. 11è Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Juliol 2008." available at:
 11. (2008). Estudio Fundación BBVA: Internet en España."
 12. (1997). From Broadcast to Netcast. The Internet and the Flow of Political Information, Political Economy and Government,
 13. (1995). Grassroots in Cyberspace. Using Computer Networks to Facilitate Political Participation.
 14. (2008). L'experiència de les eleccions generals 2008." IDP, Revista d'Internet, Dret i Política 7.
 15. (2008). La “enmienda Facebook” a la Ponencia Marco del 37 Congreso del PSOE."
 16. (2008). La campaña electoral española (marzo, 08) la web 2.0." in http://www.slideshare.net/RAFAELRUBIO/la-campaa-electoral-espaola-marzo-08-en-la-web-20 Scarrow, Susan E.
 17. (2009). La campaña electoral española en Internet, un año después y a un año vista."
 18. (1998). Nationalist Parties in Catalonia: Convergència Democràtica de Catalunya and Esquerra Republicana."
 19. (2004). Partidos políticos y sistemas de partidos. doi
 20. (2002). Party Organization and Party Performance: The Case of French Socialist Party." doi
 21. (1973). Political Organizations. doi
 22. (1999). Political Parties and Hard Choices." doi
 23. (1969). Political Parties in Western Democracies: Some Sceptical Reflections." doi
 24. (1986). Political Parties." In New Forms of Democracy,
 25. (2008). Ponencia Estatutos, 16 Congreso Popular, ." available at: www.pp.es/uploads/docs/DOCUMENTOSPIT/Ponencia_de_Estatutos_del_Partido_Popular.pdf.
 26. (2003). Spain: Building a Parties State in a New Democracy."
 27. (2008). Spain: Cyber-Quake in a Soft Democracy? The Role of the Internet in the 2004 General Elections."
 28. (1992). The "Partit dels Socialistes de Catalunya"." In Socialist Parties
 29. (1985). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. doi
 30. (1993). The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Facets of Party Organization."
 31. (1988). The Industrial Organization of Congress; or, Why Legislatures, Like Firms, Are Not Organized as Markets." doi
 32. (1989). The Politics of Bureaucratic Structure."
 33. (1998). The Role of Political Parties: An Analysis Based on Transaction Costs."
 34. (2002). The Virtual Campaign: Presidential Primary Websites in Campaign 2000."

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.