Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The third sector and the policy process in the Czech Republic

By Pavol Fric
Topics: D901 Europe (General), H Social Sciences (General), HB Economic Theory
Publisher: The Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science
Year: 2005
OAI identifier: oai:eprints.lse.ac.uk:29014
Provided by: LSE Research Online

Suggested articles

Citations

 1. (2004). Accession and Social Policy: The Case of the Czech Republic. In: Potůček M. et al. Czech Welfare State: Changing environment, changing institutions. doi
 2. (2002). Activities of NGOs in the Czech Republic combating social exclusion and their support by the state,
 3. (2003). Analýza spolupráce nestátních neziskových organizací a veřejné správy na tvorbě krajských rozvojových dokumentů případně dalších dokumentů relevantních pro EU, Gabal, Analysis & Consulting,
 4. (2003). Češi na cestě za svojí budoucností: Budoucnost a modernizace vpostojích a očekáváních obyvatelstva. (Czechs on the Road for their Future: Future and Modernization in Attitudes and Expectations of Inhabitants),
 5. (1996). Changing models of party organisation and party democracy: the emergence of the cartel party, doi
 6. (2001). Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: Výsledky výzkumu NROS a AGNES.
 7. (1997). Defining the Nonprofit Sector: A Cross National Analysis, doi
 8. (2005). From the European Social Fund Local Social Capital Pilots to mainstreamed Global Grants: the third sector and policy transfer. TSEP Working Paper 13, London doi
 9. (1999). Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies,
 10. (2001). Historical development. In
 11. (1996). Jak se formovala veřejná politika v České republice po roce 1989. In: Martin Potůček, Miroslav Purkrábek, Petr Háva a kol. Analýza událostí veřejné politiky v České republice II. Institut sociologických studií,
 12. (1985). New social movements: challenging the boundaries of institutional politics, doi
 13. (2000). Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: Rozhovory o neziskovém sektoru II. (NGOs and their Influence on Public Policy: Interviews on Third sector II.),
 14. (2003). Problémy nestátních neziskových organizací v sociální a zdravotně sociální oblasti v České republice,
 15. (1996). Rival visions, doi
 16. (2004). Rozbor financování nestátních neziskových organizací ze státního rozpočtu ČR v r.1998-2003, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,
 17. (2004). Small Development within the Bureaucracy Interests. In doi
 18. (1998). Sociální partnerství jako forma institucionální reprezentace zájmů české a slovenské společnosti, Final Research Report, Open Society Institute,
 19. (1993). Socio-politické kultury a postoje v podmínkách ekonomické přeměny ve střední a východní Evropě. In, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy,
 20. (2000). Strategy for Development of the Non-Profit Sector, Czech Donors Forum,
 21. (1996). Teze výsledků analýzy procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice po roce 1989. Institut sociologických studií,
 22. (2004). The illusion of inclusion: Access by NGOs to the structural funds in the new member states of eastern and central Europe. Report for the European Citizens Action Service,
 23. (1996). Základní informace o neziskovém sektoru v ČR (Basic Information about Nonprofit Sector in the Czech Republic), Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti.
 24. (2004). Zpráva o neziskovém sektoru v České republice, RVNNO, Praha. http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnno/zprava_o_neziskovem_sektoru.pdf Vajdová T. (2004b) Občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 25. (2002). Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002 (Report on the Stage of Czech Third sector in the Czech Republic for the year 2002), VIA, Prague. 40The third sector and the policy process in the Czech Republic

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.