Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The third sector and policy processes in Sweden: a centralised horizontal third sector policy community under strain

By Lars-Erik Olsson, Marie Nordfeldt, Ola Larsson and Jeremy Kendall
Topics: D901 Europe (General), H Social Sciences (General), HB Economic Theory
Publisher: The Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science
Year: 2005
OAI identifier: oai:eprints.lse.ac.uk:29010
Provided by: LSE Research Online

Suggested articles

Citations

 1. Betänkande aktiebolag med begränsad vinstdelning. (Not for profit organisations), Fritzes,
 2. (2002). Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället (The ‘Ideell’ sector. The organisations in the Civil Society), Sober Förlag, Stockholm. 28The third sector and the policy processes in Sweden
 3. (1994). Från bidrag till ersättning? - om kommunernas stöd till de frvilliga organisationerna (From subsidies to compensation?). Ersta Sköndal University College.
 4. (1996). Frivillighet som ideologiskt slagträ och faktisk verksamhet (The voluntary sector; ideological basis and actual activities). Sköndalsinstitutets särtrycksserie nr 4,
 5. (2005). Governance and the Swedish Welfare State. In L. Trägårdh (ed), The Swedish Model Reconsidered: The Civil Society Perspective, Berghahn Books,
 6. (1992). Government and voluntary organisations. A relational perspective. doi
 7. (2004). Staten och det civila samhället. Idétraditioner och tankemodeller i den statliga bidragsgivningen till ideella organisationer, Socialstyrelsen och EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet,
 8. (1997). The Nonprofit Sector in Sweden. Johns Hopkins Nonprofit Sector Series,
 9. (1996). The state and voluntary social work in Sweden, Voluntas, doi
 10. (2003). The voluntary sector in a social democratic Welfare State -the case of Sweden, doi
 11. (2005). Third Sector European Policy - The Case of Sweden, Ersta Sköndal University College, Stockholm. Social ekonomi – en tredje sektors för välfärd, demokrati och tillväxt. (Social economy)
 12. Välfärd vid vägskäl. Utveckling under 1990-talet. (Welfare at crossroad. Development during the 1990’s), Fritzes,
 13. Välfärdstjänster i omvandling. (Welfare services in transformation), Fritzes,
 14. (2001). Välfärdstjänster till salu. (Welfare services for sale).
 15. Vinst för vården. Idebetänkande från utredningen Vårdens ägarformer - vinst och demokrati (Profit or Not-for-profit in the Swedish Health System), Fritzes,

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.