Exposició virtual: Homenatge al professor Pere Pascual. (2007)

Abstract

Material elaborat pel CRAI Biblioteca de Física i QuímicaExposició virtual, Abril 2007La Biblioteca col·labora amb l'homenatge que el Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria de la UB dedica al seu record, recopilant la seva obra bibliogràfic

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Full text is not available
oai:diposit.ub.edu:2445/56498Last time updated on 10/18/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.