Article thumbnail

Marketing Communication Design of the Cinema

By Michaela Fialová

Abstract

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu marketingové komunikace kina. Cílem této práce bylo zjistit, z jakých zdrojů návštěvníci nejčastěji čerpají informace, a jaká je jejich spokojenost s marketingovou komunikací kina. Teoretická část vysvětluje základní pojmy týkající se art marketingu, a také marketingové komunikace. Metodou marketingového výzkumu bylo osobní dotazování, kterého byl základem strukturovaný dotazník. Pomocí zjištěných výsledků jsou v závěru práce formulovány návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení marketingové komunikace kina.This bachelors thes deals with the proposal marketing communication of cinema. The aim of this work was to find out from which sources the visitors are most often using the information and their satisfaction with the marketing communication of the cinema. The theoretical part explains the basic concepts of art marketing and marketing communication. The method of marketing research was a personal questioning, which was based on a structured questionnaire. Using the findings, conclusions and recommendations are formulated at the end of the paper, which should lead to improved cinema marketing communication.116 - Katedra marketingu a obchoduvelmi dobř

Topics: marketingová komunikace, komunikační mix, art marketing, dotazník, marketingový výzkum, marketing communication, communication mix, art marketing, questionnaire, market research
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2017
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/118194

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles