Article thumbnail

Analysis of Video-Conference System Polycom HDX

By David Vavřinec

Abstract

Import 22/07/2015Bakalářská práce je zaměřena na analýzu videokonferenčních technologií a standardů využívané ve videokonferenčním systému společnosti Polycom. Úvod práce se zabývá obecným popisem a možným dělením videokonferencí. Významnou kapitolou je pak analýza konkrétního videokonferenčního systému Polycom HDX 8000 a dalších prvků, které jsou určeny ke zprostředkování lokální a vzdálené výuky na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy Bánské. Závěrečná část obsahuje zhodnocení současného stavu systému a návrhy na zlepšení funkčnosti videokonferenčního systému.The bachelor thesis is focused on the analysis of videoconferencing technology and standards used in the videoconferencing system of Polycom Company. Introduction of the thesis deals with general description and divisions of the videoconferences. Analysis of particular videoconferencing system Polycom HDX 8000 is an important chapter of the thesis. The chapter also includes analysis of other elements which are set for arranging local and distant lessons at Faculty of Mining and Geology of VŠB - Technical University of Ostrava. Final part of thesis contains evaluation of the current situation of the system Polycom and improvement proposals for the function of the system.Prezenční545 - Institut ekonomiky a systémů řízenívýborn

Topics: videokonference, Polycom, HDX, protokoly, standardy, videoconferencing, Polycom, HDX, protocols, standards
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/108219
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles