Article thumbnail

Compression Algorithms Suitable for Sets of Similar Images

By Marek Fajstl

Abstract

Import 06/11/2014Tato bakalářská práce se zabývá kompresí dat a to zejména se zaměřením na komprimaci velmi podobných obrázků. Na začátku práce je uveden popis několika kódovacích technik, které jsou hojně využívané v různých kompresních metodách. V další části jsou již uvedeny komprese obrazu a to především komprese videa, která je přímo spjata s kompresí podobných obrázků. Popsané formáty videa jsou testovány na dodané sadě testovacích obrázků a porovnány jak z pohledu efektivity, tak kvality a rychlosti komprese. Poslední část je zaměřena na popis vlastní varianty kompresního algoritmu a celkové zhodnocení práce.This bachelor thesis deals with data compression with special focus on compression of very similar images. At the beginning of the thesis there are described several coding techniques, which are widely used in various compression methods. The next part describes image compression, especially video compression, which is directly related to compression of similar images. Described video formats are tested on a supplied set of images and then compared. The comparison focuses on performance, quality and speed of compression. The last part deals with a description of my own variants of compression algorithm and the overall evaluation of the work.460 - Katedra informatikydobř

Topics: kompresní algoritmy, formáty videa, komprese podobných obrázků, JPEG, MPEG, compression algorithms, video formats, compression of similar images, JPEG, MPEG
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/106098

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles