Article thumbnail

Profitability Evaluation of Photovoltaic Power Station in 2009 - 2014

By Robert Stržínek

Abstract

Import 05/08/2014Bakalářská práce se zabývá srovnáním výhodnosti investice do fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp v období let 2009 - 2014. V období těchto šesti let se zásadním způsobem změnila pořizovací cena sluneční elektrárny a měnily se také výkupní ceny elektrické energie a Zelených bonusů. Ke změnám došlo také u daní z příjmu, v úrokových sazbách komerčních úvěrů a v tržních cenách elektrické energie. Všechny tyto změny ovlivňovaly zásadním způsobem rentabilitu této investice v jednotlivých letech. Vlastní porovnání výhodnosti investice v průběhu šesti let je pak provedeno dynamickou metodou čisté současné hodnoty.The bachelor thesis deals with the comparison of profitability of investment into the photovoltaic power station with an output of 30 kWp in 2009 - 2014. During the last six years there has been a radical change in the sales prices of solar power station and also purchase prices of electricity and green bonuses. Changes have also occurred in income taxes, interest rates of commercial loans and the market prices of electricity. All these changes affected the fundamental profitability of the investment in particular years. Custom comparison of the advantages of investment in six years is then made by dynamic method net present value.152 - Katedra podnikohospodářskávýborn

Topics: rentabilita, investice, finanční analýza, fotovoltaická elektrárna, čistá současná hodnota, Profitability, Investment, Financial Analysis, Photovoltaic Power Station, Net Present Value
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/102937
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles