slides
oaioai:acikerisim.pau.edu.tr:11499/2041

Ortaokul öğretmenlerini motive etmede ödülün rolü

Abstract

Bu araştırma, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında, Denizli ili Acıpayam ilçesinde görev yapan ortaokul öğretmenlerini motive etmede, ödülün rolü olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, ortaokul öğretmenlerini motive etmede ödülün rolünü ortaya çıkarabilmek için hazırlanmıştır. Amaç doğrultusunda, Denizli İli, Acıpayam İlçesine bağlı okullardan ödül almış olan öğretmenlerden görüşme talebimizi kabul eden 15 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler öğretmenler ile birebir görüşmeler sonucu, onların fikirleri alınarak ödülün motive etmedeki rolü anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ortaokul öğretmenlerini motive etmede ödülün önemli rolünün olduğu görülmüştür. Yöneticilerin bu durumunun farkında olarak hareket etmelerinin kurumda başarıyı arttıracağı sonucuna ulaşılmıştır

Similar works

Full text

thumbnail-image

Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Provided a free PDF
oaioai:acikerisim.pau.edu.tr:11499/2041Last time updated on 10/15/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.