Article thumbnail

Klimaatverandering en de functies van het landelijk gebied : LNV agenda klimaat

By A.J. Dolman, P. Kabat, E.C. van Ierland and R.W.A. Hutjes

Abstract

In het kader van het project LNV-Agenda Klimaat zijn een drietal verkennende studies gedaan naar de relaties tussen mogelijke klimaatverandering en de functies van het landelijk gebied in Nederland. Doel daarvan is de discussie te bevorderen over de betekenis van klimaatverandering voor het beleidsterrein van LNV en de mogelijke bijdragen die de sectoren van de Nederlandse landbouw kunnen leveren aan het verminderen van de netto uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt aandacht besteed aan het in te zetten beleidsinstrumentarium en de afstemming met andere genoemde vraagstukken van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied. In deel 1 wordt in de vorm van een essay een mogelijk toekomstbeeld geschetst van de Nederlandse landbouw in 2100, als eindpunt van een ontwikkeling gericht op productie die neutraal is met betrekking tot de uitsttoot of opname van broeikasgassen. In deel 2 wordt in de vorm van een quickscan de gevolgen verkend van mogelijke klimaatveranderingen op de verschillende functies van het landelijk gebied: natuur en bos, landbouw, visserij, en recreatie in Nederland; en voedselvoorziening, tropische bossen, biodiversiteit en landdegradatie buiten Nederland. In deel 3 worden de socio-economische aspecten van klimaatverandering en landbouw nader onderzocht, zoals kosten/baten analyses van verschillende broeikasgas reductieopties, of de mogelijkheden van Flexibele Instrumenten bij het behalen van de Kyoto doelstellinge

Topics: klimaatverandering, plattelandsontwikkeling, broeikaseffect, overheidsbeleid, landbouw, visserij, dierhouderij, bosbouw, milieubeheer, nederland, toekomst, Klimatologie, climatic change, rural development, greenhouse effect, government policy, agriculture, fisheries, animal husbandry, forestry, environmental management, netherlands, future, Climatology
Publisher: Alterra
Year: 2000
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/42600 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.