Article thumbnail

GÖÇMEN YAZIN SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE FERİDUN ZAİMOĞLU VE ANLATISI / ATTITUDES OF QUALIFIED LABORERS IN DEFENSE INDUSTRY TOWARDS FOREIGN SPECIALISTS

By Özber CAN

Abstract

<p>Bu makale 1960’larda göçle başlayan bir edebiyat sürecini ve zamanla Almanya gerçeğinin büsbütün değişimini farklı bir bakış açısıyla anlatan Feridun Zaimoğlu’nun söylemini inceler. Yazarın dili alaylı, sözcüklerinin anlamı ve sesi keskindir. Yazar, göç olgusunun siyasal bir olgu ve gerçek olduğuna dikkat çeker. Böylece Almanya’daki bütün yabancı kökenli göçmenlerin idolü, Malcom-X’i olur. Sokağın dilini ve argosunu kullanarak siyasal erkin mevcut sorunlara karşı duyarsızlığını protesto eder. Bu anlatı tutumu sadece mesajı güçlendirmez aynı zamanda Alman dilini de bozar. Avrupa edebiyat çevrelerinin sert eleştirilerine rağmen bugün önemli ödüllere lâyık görülmektedir.</p

Topics: Söylem, göç olgusu, duyarsızlık, Kanakça, Zaimoğlu, Language and Literature, P, Social Sciences, H
Publisher: Selçuk University
Year: 2011
OAI identifier: oai:doaj.org/article:3997b645279e4a34ab354a3c1493abe8
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2458-908X (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-4921 (external link)
  • http://sefad.selcuk.edu.tr/sef... (external link)
  • https://doaj.org/article/3997b... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.