Article thumbnail

Bioveem projectplan 2001-2006 : biologische melkveehouderij versterken en verbreden

By T. Baars, N.J.M. van Eekeren, F.F. Lutteken, A.C.G. Beldman, C. Bartels, A.P. Philipsen, E.A.A. Smolders and J.B. Pinxterhuis

Abstract

In het project BIOVEEM hebben sinds 1997 veehouders, onderzoekers en adviseurs samengewerkt aan het invullen van de genoemde randvoorwaarden. Dit project liep 1 mei 2001 af. Een groot deel van de resultaten is reeds gerapporteerd maar de korte projectduur en de bescheiden projectopzet beperken de bijdrage die het project tot nu toe kon leveren aan de ondersteuning van de beoogde groei van de sector. Het in dit projectplan beschreven voorstel voor een vervolg op Bioveem heeft de ambitie die substantiƫle bijdrage wel te gaan leveren. Dit plan bouwt voort op de resultaten, ervaringen en inzichten die het project tot nu toe heeft opgeleverd. Daarnaast heeft over de opzet van dit plan vooroverleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en is het plan afgestemd op de onderzoeksagenda die is opgesteld door het Platform Biologica. Verder is dankbaar gebruik gemaakt van de uitkomsten van een discussiedag die speciaal ter voorbereiding van dit projectplan plaatsvond op proefboerderij Aver Heino. Met circa 60 personen uit alle schakels van de keten, is uitvoerig gediscussieerd over projectopzet, projectdoelen en beoogde resultate

Topics: boeren, melkvee, melkveehouderij, biologische landbouw, alternatieve landbouw, planning, onderzoeksprojecten, nederland, kennis, Biologische dierlijke productie, Ecologische landbouw, Rundvee, farmers, dairy cattle, dairy farming, organic farming, alternative farming, planning, research projects, netherlands, knowledge, Organic Animal Production, Cattle
Publisher: Praktijkonderzoek Veehouderij
Year: 2002
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/36933 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.