oaioai:doaj.org/article:e802521ac9324fec86db21bc808db25a

Lexical interference as a mode of convergent change

Abstract

LEKSINĖ INTERFERENCIJA KAIP KONVERGENTINIO KITIMO BŪDASReziumėŠiame straipsnyje subordinacinio bilingvizmo sąlygomis kylančią leksinę interferenciją bando­ma interpretuoti kaip kontaktinės kalbos konvergentinio kitimo būdą. Remiantis JAV lietuvių išei­vių kalbos medžiaga ir operuojant leksinių vienetų fonetinės, semantinės bei struktūrinės konvergencijos sąvokomis, parodoma, kad tokia interpretacija duoda galimybę ne tik nuosekliai lingvistiškai apibūdinti įvairaus tipo skolinius (šiuo atveju anglų kalbos skolinius JAV lietuvių išeivių kontaktinėje kalboje), atsižvelgiant į jų vieningą funkcinį kryptingumą kalbų kontaktų sąlygomis, bet ir iškelti leksinę interferenciją kaip pačios kontaktinės kalbos žodžių funkcinio krūvio kitimą (aktyvizaciją arba retardaciją) lemiantį faktorių

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oaioai:doaj.org/article:e802521ac9324fec86db21bc808db25aLast time updated on 10/14/2017

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.