oaioai:doaj.org/article:726e2e982e5e4981bc95cffc4b796213

Janio Langijaus rankraštinio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai

Abstract

Šiame straipsnyje aprašomi XVII a. rankraštinio J. Langijaus žodyno vokiškosios dalies daiktavardžių dūriniai. Pirmiausia aptariama sudurtinių žodžių rašyba, po to analizuojama jų sandara, ypač kreipiant dėmesį į antrojo dėmens kalbos dalį, nustatomas dėmenų jungimo pobūdis. Galiausiai aprašomi vokiškieji dūriniai pagal jų dėmenų semantinį-sintaksinį ryšį, atskirai apžvelgiant ir dėmenų darybinę struktūrą.</p

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oaioai:doaj.org/article:726e2e982e5e4981bc95cffc4b796213Last time updated on 10/14/2017

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.