Article thumbnail

Distant data communication of technological objects, supervisory workplaces and operation centers of the fire brigades

By Petr Kunze

Abstract

Import 29/09/2010Práce se zabývá různými druhy komunikačních návrhů mezi technologickými budovami, dohledovými pracovišti a operačními středisky HZS. V první polovině, práce nabízí možné typy datových přenosů a řeší jejich zabezpečení. Druhá polovina je věnována vytvoření funkčního vizualizačního programu, který je postaven na demonstračním příkladu. Tato vizualizace je přenášena navrženými komunikačními celky na vzdálená pracoviště. Práce je zakončena kompletní cenovou kalkulací.The work is dealing with different communication moduls between technological buildings, control workplaces and operation centres of fire department. In the first part, the work offers possible types of data communication and solves their security. The second part is dedicated to conceiving of vizualizatin software, which is based on demonstrative example. This vizualization is transmitted by offered communication parts to remote workplace. The work is completed by price calculation.Prezenční030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvavýborn

Topics: monitoring, vizualizace, přenos, komunikace, data, monitoring, vizualization, data, communication, transmission
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/79166
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/79... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles