Article thumbnail

Discretization of 2-Dimensional Domains using the Level-Set Method

By Jiří Lippa

Abstract

Import 01/09/2009V této práci pojednáváme o problematice diskretizace 2-dimenzionálních oblastí pomocí metody level-setů. Výhodou toho přístupu je, že oblast máme definovanou implicitně. Cílem je jednak hlouběji vysvětlit principy metody level-setů a také nastínit 2 metody řešení parciálních-diferenciálních rovnic: metodu konečných prvků a metodu hraničních prvků. Výsledky ukážeme na příkladech několika jednoduchých i složitějších oblastí.In this thesis we discuss problems of discretization of 2-Dimensional domains using the level-set method. The advantage of this approach is that the domain is defined implicitly. The aim of the thesis is partly to more deeply explain principals of the level-set methods and to outline 2 methods to solve partial differential equations: the finite element method and the boundary element method. We will show the results on a sample of elementary and more complicated domains.Prezenční457 - Katedra aplikované matematikyvýborn

Topics: metoda hraničních prvků, metoda konečných prvků, Hamilton-Jacobiho rovnice, metoda level-setů, generátor sítí, finite element method, level-set method, Hamilton-Jacobi equation, mesh generator, boundary element method
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/73932

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles