oaioai:doaj.org/article:22cd7f039a5a45209b38fab8dc4c402d

ÜSKÜDARLI SAFi'NİN "Şi'R-i SAFİ' iSiMLi ESERi ÜZERİNE

Abstract

Üsküdarlı Safi 1862-1901 yılları arasında yaşamış bir şairdir. Üç şiir kitabı bulunmaktadır. Bunlardan biri de "Şi'r-i Safi"dir. Bu eser 1899 yılında Istanbul'da basılmıştır ve içerisinde 29 gazel bulunmaktadır

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oaioai:doaj.org/article:22cd7f039a5a45209b38fab8dc4c402dLast time updated on 10/13/2017

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.