oaioai:doaj.org/article:9aac050b491a4e4c86fade12c90e9c97

Сучасні тенденції економічних процесів глобалізації (англ.мовою)

Abstract

З різних причин, наприкінці 70-х років змінився процес економічної глобалізації, реальні відсоткові ставки теж значно зросли з того часу. Цей фактор, а також низька рентабельність інвестицій, що фінансуються за рахунок кредиту, призвели до неспроможності країн що розвиваються, вчасно сплачувати свої борги. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк запропонував допомогу країнам, що постраждали від боргової кризи, вимагаючи здійснення структурної перебудови їх макроекономічної політики. Це передбачає відкриття економіки та фінансових ринків цих країн, їх інтеграцію у світову економіку та на міжнародні фінансові ринки. У статті це питання розглянуто за допомогою критичного аналізу літератури

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oaioai:doaj.org/article:9aac050b491a4e4c86fade12c90e9c97Last time updated on 10/13/2017

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.