Article thumbnail

KARE KESİTLİ HELİSEL KANALDA TÜRBÜLANSLI AKIŞTA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN DENEYSEL VE NÜMERİK ANALİZİ

By Okyar KAYA

Abstract

Bu çalışmada 8 x 8 mm kare kesitli, 12 mm hatveli helisel kanalda basınç düşüşü deneysel olarak tespit edilerek benzer sınır şartlarında bilgisayarda nümerik çözüm yapılmıştır. Nümerik çözüm FLUENT ® programı ile SIMPLE çözüm algoritması, PRESTO basınç-hız enterpolasyon yöntemi, RNG k-? türbülans modeli ve Gauss Siedel iterasyon metodu kullanılarak yapılmıştır. Nümerik ve deneysel veriler arasında en fazla % 5 gibi bir fark vardır. Deneysel ve nümerik sonuçlar literatürde yayınlanmış çözümler ile karşılaştırılarak valide edilmiştir

Topics: Helicoidal duct, SIMPLE algorithm, RNG k-? turbulent model, Helisel kanal, SIMPLE çözüm algoritması, RNG k-? türbülans modeli, Engineering (General). Civil engineering (General), TA1-2040
Publisher: Pamukkale University
Year: 2004
OAI identifier: oai:doaj.org/article:0005f1ff89b049f2b82d988a8e879c49
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-5881 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/pajes/... (external link)
  • https://doaj.org/article/0005f... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-7009 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.