oaioai:doaj.org/article:20d4bed8f42a4256896016ad0473d431

SİLİNDİR SAVAKLAR İÇİN SAVAK KATSAYISI

Abstract

Bu çalışmada silindir savaklar deneysel olarak incelenmiştir. Dört farklı çapta silindir savak üzerinde yapılan deneyler sonucunda silindir savağa ait savak katsayısı bulunmuştur. Deneyler hem serbest hem de batık akım şartlarında yapılmıştır. Serbest akım şartlarında savak katsayısının 3.50-3.80 arasında olduğu görülmüştür. Batık akım şartlarında ise savak katsayısı batıklık ile değişim göstermektedir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oaioai:doaj.org/article:20d4bed8f42a4256896016ad0473d431Last time updated on 10/13/2017

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.