Article thumbnail

Člověk „dobrý“ a/nebo „zlý“? Antropologická varianta výchovy mezi autoritářstvím a liberalitou/ Human being: Good and/or evil? Anthropological position between authoritarian and liberal approach to education

By Jan Hábl

Abstract

Cílem této studie je ukázat implikace antropologického předporozumění lidské povahy pro etické vychovatelství. První část práce prezentuje rozdíl mezi ontologickým a morálním aspektem lidské povahy, tj. rozlišuje mezi tím, jak člověk jest (ontologie) a jak by měl být (morálka). Druhá část srovnává tři, resp. čtyři antropologické varianty odpovědí na tyto otázky – antropologický pesimismus, optimismus, realismus, existencialismus. Třetí část ukazuje eticko-výchovné implikace těchto odpovědí. Na základě rozlišení ontologické a morální komplexity lidské povahy je doloženo, že antropologický realismus vede k autentické pedagogické humanizaci, zatímco pesimismus vede k autoritářské výchově a optimismus k liberální výchově. Antropologický realismus skýtá největší edukační potenciál pro funkční etické vychovatelství, které si klade za cíl formovat autentickou humanitu

Topics: ontologie; morálka; výchova; etická výchova; dobro; zlo; lidskost, Education, L, Education (General), L7-991
Publisher: Czech Pedagogical Society
Year: 2017
DOI identifier: 10.5817/PedOr2017-1-181
OAI identifier: oai:doaj.org/article:0acc1fcc2c2547108db9ecff43b0187a
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1805-9511 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1211-4669 (external link)
  • https://journals.muni.cz/pedor... (external link)
  • https://doaj.org/article/0acc1... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles