Article thumbnail

Vzdělání u osob se zkušeností s náhradní formou péče v dětství/ Education of people with experience in alternative forms of care in childhood

By Lucie Myšková, Irena Smetáčková, Hana Novotná, Jakub Onder, Hana Kuželová and Radek Ptáček

Abstract

Cílem sdělení je představení dílčích výsledků výzkumu, který se zabýval vlivem dlouhodobého pobytu osob v náhradních formách péče (tj. v ústavní výchově a v náhradních rodinách) na různé oblasti života v dospělosti. Sledovanou oblastí v prezentované části studie byla dosavadní vzdělávací dráha respondentů. V první části jsou přiblíženy typy těchto forem péče v ČR s bližším představením ústavní výchovy. Druhá část příspěvku předkládá dílčí část studie, kde byla pomocí anamnestického dotazníku a baterie psychologických testů porovnávána výzkumná skupina dospělých osob se zkušeností s náhradní péčí v dětství (n = 128) a kontrolní skupina osob vyrůstajících v původních rodinách (n = 103). Třetí část příspěvku je věnována výsledkům týkajícím se nejvyššího dosaženého vzdělání, cesty k němu a dotýká se také pohledu na dosažené vzdělání přes rozdíly v osobnostních rysech. Ukázalo se, že lidé, kteří strávili celé či část svého dětství v náhradních formách péče, dosahují nižšího vzdělání, mají nižší vzdělanostní aspirace, ve své školní trajektorii se potýkají s většími potížemi a od okolí získávají menší podporu v učení. Z uvedeného vyplývají doporučení ve vztahu k vzdělávacímu procesu dětí umístěných v náhradních formách péče

Topics: školní úspěšnost; vzdělání; náhradní péče; dětský domov, Education, L, Education (General), L7-991
Publisher: Czech Pedagogical Society
Year: 2015
DOI identifier: 10.5817/PedOr2015-1-63
OAI identifier: oai:doaj.org/article:1f0bb04448b6433ab33cbd34cdc2c365
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1805-9511 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1211-4669 (external link)
  • https://journals.muni.cz/pedor... (external link)
  • https://doaj.org/article/1f0bb... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.