Article thumbnail

Aquatische insecten in een met ijs bedekte plas

By R.C.M. Verdonschot, M.W. van den Hoorn and P.F.M. Verdonschot

Abstract

Er is vrijwel niets bekend over het voorkomen van waterinsecten onder het ijs in gebieden met een relatief zacht klimaat, zoals in Nederland. Daarom is dit in de koude winter van 2008/2009 onderzocht. De waterkolom en de bodem zijn bemonsterd en de activiteit van de fauna is gemeten met macrofaunafuikjes. Vrijwel alle insecten werden aangetroffen op de vegetatie in het koude, maar zuurstofrijke water, terwijl op de relatief warmere bodem de aantallen laag waren. De onderwatervegetatie blijkt een belangrijke rol voor de insecten te spelen

Topics: insecten, habitats, zoet water, winter, ijsvorming, macrofauna, waterbodems, Aquatische ecologie, insects, habitats, fresh water, winter, ice nucleation, macrofauna, water bottoms, Aquatic Ecology
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/347668 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles