Bureauonderzoek locatie Hondshalstermaar i.v.m. vervanging brugophangingen aardgastransportleiding N 509-90

Abstract

In november van 2012 is in opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie door ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureauonderzoek uitgevoerd voor een leidingtracé van de Gasunie in Wagenborgen (provincie Groningen). Binnen het plangebied kunnen met name vindplaatsen uit de periode paleolithicum tot vroege bronstijd en vindplaatsen vanaf de middeleeuwen worden aangetroffen. Alleen eventuele vindplaatsen vanaf de middeleeuwen zullen worden verstoord door de aanleg van de putten. Ondanks de verwachting op het aantreffen van archeologische vindplaatsen, gezien de oppervlakte van de verstoring (maximaal 210 m2), adviseren wij om geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren

Similar works

Full text

thumbnail-image

NARCIS

Full text is not available
Last time updated on 9/4/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.