Article thumbnail

Naar een optimaal teeltsysteem voor biologische zaaiuien

By R.C.F.M. van den Broek

Abstract

Uien worden traditioneel gezaaid in 5 rijen, op een bed van 1,5 m. In de gangbare teelt wordt momenteel geƫxperimenteerd met verschillende bedbreedtes, breedwerpige zaai en clusterzaai. Voor de biologische landbouw zijn naast een goede opbrengst en sortering ook de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding van belang. De vraag is: welk teeltsysteem werkt het beste in de biologische uienteelt

Topics: biologische landbouw, teeltsystemen, uien, rijenzaai, zaaibedden, zaaidichtheid, onkruidbestrijding, akkerbouw, bemesting, Ecologische landbouw, organic farming, cropping systems, onions, drilling, seedbeds, sowing rates, weed control, arable farming, fertilizer application
Publisher: Wageningen UR
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles