Article thumbnail

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen bij het station Sneek-Noord, gemeente Sneek (F)

By drs M.C.. Blom, Archaeological Research en Consultancy and H. Buitenhuis

Abstract

De archeologische verwachting gebaseerd op het bureau-onderzoek bestond uit de mogelijkheid dat in het (dek)zand resten uit de steentijd zouden kunnen worden aangetroffen. De top van het zand is echter niet intact, waardoor deze verwachting niet kan worden bevestigd. Er was een hoge verwachting resten van het Johanniterklooster uit de Late Middeleeuwen aan te treffen. Deze resten zouden dan boven het veen hebben gelegen. Uit het bodemonderzoek blijkt echter, dat onder de bouwvoor een onverstoorde bodemstratigafie wordt aangetroffen, zonder cultuurlaag. De bodem op het zand bestaat uit onverstoord veen met daarboven onverstoorde kleiafzettingen. De verwachting resten van het klooster aan te treffen kan niet worden waargemaakt

Publisher: ARC bv
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles