Article thumbnail

De taal van het landschap: Pilotproject toponiemen in de Berkelstreek: Een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van geografische namen voor het reconstrueren van de geschiedenis van het Oost-Nederlandse landschap

By J.C. ter Laak and B.J. Groenewoudt

Abstract

Begin 2004 ging het project ‘de culturele biografie van het Oost-Nederlandse dekzandlandschap’ van start. Het betreft een onderdeel van het NWO programma ‘Bodemarchief in behoud en Ontwikkeling’ (BBO). Tevens is het project ingebed in het ROB programma kennis voor beleid 2: ‘Archeologie en landschap.’ Het gaat om een breed opgezet onderzoek naar de relatie tussen de bewoningsgeschiedenis en de landschapsontwikkeling van Oost-Nederland. Het project heeft nadrukkelijk een toepassingsgericht karakter: het moet handvatten opleveren om de cultuurhistorie van het gebied een plaats te geven in de ingrijpende veranderingen die het landschap binnen afzienbare termijn zal ondergaan. Initiatiefnemers zijn de Universiteit Wageningen en de ROB. Partners zijn de waterschappen ‘Rijn en IJssel’ en ‘Regge en Dinkel’, de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeentes Deventer en Zutphen. Op initiatief van de ROB is het project opgetuigd met twee verkennende studies, welke tot doel hebben nieuwe bronnen van informatie aan te boren. Het betreft studies naar de bruikbaarheid van plaatsnamen (toponiemen) en historisch-ecologische gegevens voor het reconstrueren van landschappen uit het verleden. Dit rapport bevat de resultaten van het eerstgenoemde pilot project genaamd ‘De taal van het landschap’

Publisher: ROB Amersfoort
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles