Article thumbnail

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op het perceel WDN03 A402 in de Linge-uiterwaarden aan de zuidkant van de Linge te Wadenoijen, gemeente Tiel (Gld.)

By W.J.F. Thijs, Archaeological Research en Consultancy and A.J. Wullink

Abstract

De onderzoekslocatie ligt op de meandergordel van de Linge. Deze meandergordel heeft een hoge trefkans op intacte archeologische resten en/of sporen uit de periode Romeinse Tijd – Nieuwe Tijd. In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn een groot aantal monumentterreinen en archeologische waarnemingen bekend. De locatie zelf ligt echter op het jongste deel van de stroomgordel van de Linge en binnen de uiterwaarden. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er bewoning heeft plaatsgevonden. Wel is een waarneming gedaan op de onderzoekslocatie. Het betreft een urn opgevist aan het eind van de 19e eeuw. Helaas is de documentatie van deze waarneming verloren gegaan, waardoor niets gezegd kan worden over de datering van de urn. De waarde van de urn voor de archeologische verwachting is hierdoor beperkt, te meer daar deze is opgevist. Op het westelijk deel van de locatie is in het verleden een waterpartij aanwezig geweest die via een sloot over het zuidelijk terreindeel in verbinding stond met de Linge. De sloot en de waterpartij zijn tussen 1832 en 1900 gedempt. Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodemopbouw op het westelijk terreindeel tot een diepte van 1,3 m –mv is vergraven. De kans op intacte archeologische sporen is hierdoor zeer klein. De bodemopbouw op het oostelijk terreindeel is echter volledig intact en bestaat uit oeversedimenten. De hoge trefkans op intacte archeologische sporen blijft hierdoor bestaan. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat op het zuidelijk deel waarschijnlijk wel een vergraving aanwezig is (de sloot uit de periode van voor 1832)

Publisher: ARC bv
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles