Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek terrein basisschool 't Wad aan de Midlumerlaan 13 en 15 te Harlingen: Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/136

Abstract

Ten behoeve van vergroting en herinrichting van het basisschoolterrein 't Wad aan de Midlumerlaan 13 en 15 worden een burerauonderzoek met aansluitend een karterend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 9/4/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more