Zekerheidsrechten en insolventierecht: wat willen we eigen-lijk?

Abstract

textabstractHet Voorontwerp Insolventiewet maakt op pregnante wijze duidelijk dat ‘het’ insolventierecht zich te zeer in een toestand van algehele heroriëntatie bevindt om al aan nieuwe wetgeving te kunnen denken. De uitgangspunten en aannames waarop het is gebaseerd, lijken nog niet voldoende te zijn doordacht. Transparantie, voorspelbaarheid en rechtszekerheid zijn dan ver te zoeken en in een rechtsgebied als het insolventierecht is dat hoogst ongewenst

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 9/4/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.