Article thumbnail

Boekaankondigingen

By J. Mennema and G. Renaud-Nooy van der Kolff

Abstract

Y.A. KONING, Een onderzoek naar de invloed van ruilverkaveling op slootvegetaties in Noord-Holland, Intern rapport van het Hugo de Vrieslaboratorium, Amsterdam, no. 98, 1981, 20 pag. + bijlagen, stencil ¹). Het onderzoek, verricht in enkele polders tussen Uitgeest en Westzaan, wijst uit, dat ruilverkavelingsactiviteiten voor de drijvende waterplanten gunstige, voor de emerse en submerse vegetatie ongunstige gevolgen heeft. R. KWAK & A. MARTENS, Floristisch onderzoek naar plantengeografische verschillen in Twente, Doctoraalverslag afd. Geobotanie, Nijmegen, 1980, 62 pag. + bijlagen, stencil ¹). In tegenstelling tot gelijksoortig onderzoek dat vanuit het Rijksherbarium van aaneengesloten gebieden wordt verricht, zijn in Twente ca. 25 geïsoleerde kilometerhokken geïnventariseerd en floristisch en plantengeografisch geanalyseerd

Year: 1981
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://dare.uva.nl/cgi/arno/oa... (external link)
  • http://www.repository.naturali... (external link)
  • http://www.repository.naturali... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.