Article thumbnail

Gezond, gezonder, gezondst? Wat zijn gezonde roosters?

By S. Verbiest, A. Goudswaard, H. Kooij-de Bode, M.P. de Looze, T. Bosch and M. Blok

Abstract

Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen op zoek naar nieuwe roosters of roosteraanpassingen. Naast een vergrijzend personeelsbestand, kan het gaan om redenen als behoefte aan meerflexibiliteit in de bezetting, noodzaaktot langere openingstijden voor de klanten, of noodzaak tot kostenbesparing door een eficiëntere inzet van personeel (Goudswaard et al., zon). ongeacht de aard van de achterliggende reden, is het van belang om de mogelijke implicaties van een nieuw rooster voor de gezondheid van individuele medewerkers in het oog te houden. tJit de literatuur is bekend dat het werken op onregelmatige tijden verhoogde gezondheidsrisico's met zich meebrengt (Boivin et al., zooT; Bambra et al., zooS). Ook wordt in de wetenschappelijke literatuur gesuggereerd dat ouderen een lagere tolerantie hebben voor onregelmatig werk (Bonneþnd et a!.,zoo6)

Year: 2013
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://oai.tudelft.nl/tno (external link)
  • http://publications.tno.nl/pub... (external link)
  • http://resolver.tudelft.nl/uui... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.