Article thumbnail

Laat maar waaien : gezondheidsrisico's ten gevolge van blootstelling aan toxische stoffen in de droge bulk in de Nederlandse zeehavens

By A. Wevers and L.P. Meijers

Abstract

Dit rapport is de weergave van een inventariserend onderzoek in de droge bulk sector van de bedrijfstak Zeehavens. De aanleiding tot het onderzoek is de nieuwe bedrijfstakgerichte benadering bij het streven naar verbetering van arbeidsomstandigheden door DGA. Het doel van het onderzoek was drieledig. Ten eerste was het gericht op inzicht in gezondheidsrisico's door met name blootstelling aan stof uit overslagprodukten, om vervolgens op basis van dit inzicht groepen produkten (zoals ertsen en vaste brandstoffen, ruwe materialen, bouwmaterialen, kunstmest, -grondstoffen en overige zouten, granen, derivaten, oliehoudende zaden en peulvruchten, afval) te ordenen naar afnemend risico. Ten tweede werd geïnventariseerd welke technische en organisatorische knelpunten in huidige situaties bestaan en welke mogelijkheden beschikbaar zijn om deze problemen aan te pakken op basis van de stand van de techniek en de wettelijke eisen aan arbobeleid. Tot slot werden globaal aan de hand van aangetroffen knelpunten per produkt en activiteit zowel organisatorische als technische maatregelen aangegeven om de beheersbaarheid van geconstateerde risico's te verbeteren. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Directoraat-Generaal van de arbeid door het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) i.s.m. de Inspectie van de Havenarbei

Publisher: DGA ; Min. SZW, Arbeidsinspectie ; Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden ; Min. SZW, Inspectie van de Havenarbeid
Year: 1991
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://oai.tudelft.nl/tno (external link)
  • http://publications.tno.nl/pub... (external link)
  • http://publications.tno.nl/pub... (external link)
  • http://resolver.tudelft.nl/uui... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.