Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

By J. Zijlstra, R. Vlemminx and M. Dellevoet

Abstract

Het project ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is een vervolg op de eerste fase waarin een routekaart voor het verlengen van levensduur van melkvee binnen de Nederlandse melkveehouderijsector is gemaakt. Het doel van ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is tweeledig: 1) Het aanpassen van bestaande kengetallen en kengetallenoverzichten zodat het vaststellen van doelen en het monitoren van resultaten rond gezondheid, welzijn en levensduur eenvoudiger wordt voor melkveehouders en hun adviseurs; 2) Een gestructureerde bedrijfsaanpak ontwikkelen op basis van de PDCA-methode waarmee gezondheid, welzijn en levensduur op melkveebedrijven verbeterd kunnen worden

Publisher: Wageningen UR Livestock Research
Year: 2014
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/307160 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.