Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Automatisering van de diktemeting bij de teelt van laanbomen : verslag laboratoriumexperimenten

By J. Hemming and J. Bontsema

Abstract

De sortering van laanbomen wordt bepaald door de omtrek van de stam op 1 meter boven de grond. Deze omtrek wordt jaarlijks met de hand gemeten en de boom wordt gemerkt en geteld, zodat de teler weet welke voorraad hij van elke sortering heeft. De meting, het merken en de eventuele verwerking van de meetresultaten is arbeidsinten-sief en kan geautomatiseerd worden. Door het te automatiseren kan de betrouwbaarheid verbeterd worden (standaardisatie, kwaliteitsverbetering). Automatisering van de diktemeting gekoppeld aan identificatie van de boom is het startpunt voor verwerking van de meetresultaten naar voorraadbeheerssystemen. Op basis hiervan kan de afzet worden vorm gegeven en evaluatie van de teelt plaatsvinden. De doelstelling van het project is om een getest en werkend prototype op te leveren van een geautomatiseerd systeem voor de diktebepaling van laanbomen. Het integreren en implementeren van een dergelijk prototype in het totale systeem (meten, merken, voorraadbeheerssysteem, identificatie, softwaresystemen, etc.) wordt wel beschre-ven in het project, maar niet uitgevoerd

Publisher: Wageningen UR Glastuinbouw
Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/295691 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.