Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Alde Feanen : Wikelslan, Fjirtich Med, Earnewarre

By E.J. Weeda

Abstract

Vier jaar achtereen, van 1999 tot 2002, stonden de Alde Feanen op het excursieprogramma van de PKN. Eind augustus 2002 bezochten we terreinen in het noordoostelijk deel van de Alde Feanen, ten noordoosten, noorden en westen van Earnewâld. Deze vierde excursie onderscheidde zich in drie opzichten van haar voorgangers: doordat we niet per boot maar te voet onze excursiedoelen bereiken, doordat we niet in de voorzomer maar in de nazomer op pad gingen. Dit is het enige artikel, dat, hoewel behorend bij de excursie van 2002, gepubliceerd is in het volgende jaarversla

Year: 2003
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/191174 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.