Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het nieuwe telen in lelie : 2e praktijkproef energiezuinig klimaat in de broei van lelie

By G. Slootweg and B.J. Kok

Abstract

Op een praktijkbedrijf is onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van Het Nieuwe Telen (HNT). Bij deze teeltmethode wordt opgewarmde buitenlucht tussen het gewas geblazen om de luchtvochtigheid te beheersen. Er zijn twee teelten van lelies uitgevoerd in het najaar en winter van 2011/2012. Het microklimaat in de HNT behandeling verschilde slechts weinig van het klimaat in de controle. In de twee teelten zijn geen kwaliteitsproblemen gezien, die verband houden met een (te) laag vochtdeficiet. Bij de hogere plantdichtheden kwamen echter wel veel slappe takken voor. Er is berekend dat er slechts weinig lucht kan worden ingeblazen zonder dat het energieverbruik stijgt tot boven dat van een reguliere teelt van lelie. Deze hoeveelheid zal dan vaak onvoldoende zijn om het vochtdeficiet op een acceptabel niveau te houden. Het Nieuwe Telen lijkt in lelie niet geschikt om energie te besparen,of om de productie te verhogen bij gelijkblijvende kwaliteit

Publisher: PPO BBF
Year: 2012
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/247295 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.