Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Notitie Q4 - WP - Kleine mantelmeeuw

By M.F. Leopold and A. Brenninkmeijer

Abstract

Initiatiefnemer E-Connection Project BV heeft bij RWS Directie Noordzee, het Bevoegd Gezag (BG), een vergunningaanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van een offshore windpark, op een locatie die wordt aangeduid als Q4-WP. Deze locatie ligt niet in één van de uitsluitingsgebieden, zoals clearways en zandwingebieden en was daarmee een locatie waar een dergelijke ontwikkeling wellicht mogelijk zou zijn; wel diende een mer-procedure doorlopen te worden en vervolgens, omdat significante effecten op ondermeer natuur en milieu niet konden worden uitgesloten, een Passende Beoordeling (PB)

Publisher: IMARES
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/143441 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.