Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Stikstofwerking in dunne en dikke mest wel snel genoeg?

By K. Verloop and G.J. Hilhorst

Abstract

Stel dat een gewas wordt bemest met stikstof (N) uit dierlijke mest en ter vergelijk ook met kunstmest-N. Dan zal van de kunstmest-N het meest worden teruggewonnen in het geoogste gewas. Dat komt doordat N in kunstmest voorkomt in minerale vorm: dit is snel opneembaar. In dierlijke mest, daarentegen, is ongeveer de helft van de N organisch gebonden. Die komt langzaam vrij. Koeien & Kansen zoekt naar manieren om de N in dierlijke mest meer als kunstmest te laten werken. Een mogelijkheid is het toepassen van mestscheiding. De resultaten van veldproeven op Koeien & Kansen-bedrijf Van Wijk en op proefbedrijf de Marke zijn bemoedigend

Year: 2011
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/169181 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.