Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

DLO-programma 406 : Wettelijke Onderzoekstaken voor LNV, visserijonderzoek : voortgangsrapportage over 2006

By F.A. van Beek

Abstract

In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij en aquacultuur in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de activiteiten in 2006. Het onderzoek in het programma WOT 406 was in 2006 onderverdeeld in 9 kernprojecten; Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij, Marktbemonstering zeevisserij, Bestandsopnamen op zee, Monitoring bijvangsten, Vis- en visserijonderzoek Binnenwateren, Visserijstatistiek, Monitoring schelpdierbestanden, Kenniscirculatie/Communicatie en Vrije ruimte. De uitvoering van de meeste onderzoeksprojecten is uitbesteed aan het IMARES met uitzondering van het project “Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij

Publisher: CVO
Year: 2007
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/33448 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.