Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De EU op de agrarische wereldmakrt; een evalutatie van de Uruguay-ronde

By S. van Berkum and P. Roza

Abstract

Dit rapport analyseert de gevolgen van het landbouwhandelsakkoord van de Uruguayronde voor de internationale handelspositie van de Europese Unie. Het aandeel van de EU in de totale agrarische wereldhandel is gelijk gebleven in de periode 1993-2003. Wel heeft de Unie aandeel verloren op de markten voor granen, suiker, zuivel- en vleesproducten. Bij dit verlies hebben WTO-verplichtingen ten aanzien van de afbouw van exportrestituties een rol gespeeld. Voor een aantal producten hebben ontwikkelingen in de vraag evenwel een grotere invloed op de internationale marktpositie van de Unie gehad dan de veranderingen in het handelsbeleid die voortvloeiden uit de afspraken in het kader van de Uruguay-ronde. This report evaluates the effects of the Uruguay Round Agreement on Agriculture on EU's international agricultural trade position. EU's share in trade of total agricultural products has not changed over the period 1993-2003. Yet, the EU lost market shares in trade on cereals, sugar, and dairy and meat products. WTO commitments to reduce export support have contributed to these decreasing market shares. However, for some products demand developments have had greater impact on EU's market position than changes in trade policies due to the Uruguay Round Agreement on Agriculture

Publisher: LEI
Year: 2005
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/41956 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.