Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Economische gevolgen van bestaande regelgeving voor de Nederlandse varkenshouderij

By W.H.M. Baltussen, R. Hoste, H.B. van der Veen, S. Bokma, P. Bens and H. Zeewuster

Abstract

Op verzoek van LNV is berekend wat de gevolgen voor de varkenshouderij zijn als bedrijven (na de overgangstermijn) moeten voldoen aan de eisen in het Varkensbesluit en Ammoniak- en Nitraatrichtlijn. Op basis van individuele varkensbedrijven in het Bedrijven-Informatienet is nagegaan of bedrijven de noodzakelijke investeringen kunnen financieren en of na de investering nog een inkomen uit het bedrijf resteert. Ook is nagegaan of varkensbedrijven alternatieve vormen van huisvesting toe kunnen passen die minder vergaande investeringen vergen. Het beleid waarvoor de overgangstermijn per 2013 verstrijkt heeft vergaande gevolgen voor de gehele varkenssector

Publisher: LEI Wageningen UR
Year: 2010
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/134934 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.