Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

WIETEX - Monitoring (door)kweek mosselen op mosselkorf (palen en ponton) 2006

By P. Kamermans, M. Poelman, A. Blanco Garcia, A.C.M. van Gool and J.G. Jol

Abstract

Lenger Seafoods BV voert sinds 2005, in samenwerking met Viking BV, proeven uit om een nieuwe manier van mosselzaadinvang te testen op verschillende locaties in de Waddenzee. Hierbij wordt gebruik gemaakt van spoelen met daaromheen gewikkelde touwen, zogenaamde mosselkorven. De wetenschappelijke begeleiding van de proeven is in handen van Wageningen IMARES. Dit rapport bevat de resultaten van de monitoring van de zaadinvang, waarbij speciaal aandacht is besteed aan het effect van het type korf (paal of ponton) en de hoogte van het touw in de korf (onder of boven). Daarnaast worden observaties van de kweker gerapporteerd. Dit betreft de oogst en doorkweek, de visuele kenmerken van de invangsystemen, en de aanwezigheid van vogels en zeezoogdieren. Voor effecten op bodem en bodemfauna wordt gerefereerd aan het PRODUS project

Publisher: IMARES
Year: 2006
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/148257 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.