Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tell it (... and be good)!; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de glastuinbouw

By G.M. Splinter, K.J. Kramer, T.A. Vogelzang and A.D. Westerman

Abstract

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een scan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de glastuinbouw (primaire productie). Hierbij is ge-bruikgemaakt van de door Good Company ontwikkelde systematiek om per bedrijfsonderdeel prestaties in kaart te brengen om deze vervolgens af te zetten tegen per-cepties en verwachtingen van stakeholders ('eerste schil'). De uitkomsten van veertien MVO-scans en vijftien afzonderlijke, schriftelijke inter-views onder stakeholders ('tweede schil') vormen de basis voor een verdere discussie met tuinbouworganisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit project. In een workshop zijn belemmeringen en oplossingsrichtingen voor Maatschappelijk Verantwoord Onder-nemen in de glastuinbouwsector benoemd. Het onderzoek is afgesloten met een actieplan, waarbij rollen voor diverse partijen ten aanzien van het thema MVO zijn vastgesteld. Cen-traal staat het oprichten van een MVO-platform, die een functie kan vervullen bij het verder inhoudelijk vormgeven van MVO in relatie tot de sector, het communiceren met stakeholders en het bieden van ondersteuning aan ondernemers in de sector

Publisher: LEI
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/16783 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.