Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Normen voor opkweekpluggen : Plantum en Kiwa/IGPA initiatief normen voor steenwolpluggen

By C. Blok, A. van Winkel and C.C. van den Berg

Abstract

De KIWA Richtlijnen voor minerale wolproducten bevatten normen voor matten en blokken maar geen specifieke eisen voor pluggen. Omdat bij het werken met pluggen bij plantenkwekers een aantal kritische punten bekend zijn, bestond de wens bij de plantenkwekers te komen tot een viertal normen voor pluggen. Een voorstel van Plantum is door WUR Glastuinbouw uitgewerkt. De doelstelling was: 1. Een test voor dichtheid en spreiding van dichtheid tussen pluggen. 2. Een test voor vorm en afmetingen van de zaadkuil. 3. Een test voor de stevigheid van pluggen. 4. Een test voor de gelaagdheid van pluggen. Zes methoden zijn uitgewerkt inclusief afkeurgrenzen (plugvolume, zaadkuildiepte, zaadkuilvolume, centriciteit, indringweerstand en bezinksnelheid). De meting van breuk lost geen praktijkprobleem op en is in overleg niet uitgewerkt. De meting van zaadkuilvolume is mogelijk te ondervangen door de andere metingen

Publisher: Wageningen UR Glastuinbouw
Year: 2009
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/294163 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.