Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bestrijding Fusarium in irisbroei door verhoging van de bodemweerstand : biologisch grondontsmetting als alternatief voor stomen

By G.J. van Os, A.M. van der Lans and S.J. Breeuwsma

Abstract

Fusarium kan aanzienlijke uitval veroorzaken in de irisbroei. Hierbij is de grond waarschijnlijk de belangrijkste besmettingsbron. Boldompeling in fungiciden is onvoldoende effectief en het stomen van de grond is duur, terwijl het effect slechts van korte duur is in verband met snelle herbesmetting vanuit de ondergrond. Er is gezocht naar (combinaties van) maatregelen die geschikt zijn om de infectiedruk van Fusarium in kasgrond voor de broei van irissen voor langere duur te verlagen en een snelle herkolonisatie na stomen te voorkomen. Hiertoe zijn kasproeven uitgevoerd onder zowel gecontroleerde- als onder praktijkomstandigheden

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
Year: 2008
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/297137 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.