Erwinia en roet bij hyacint door droging en verwerking op teelt- en exportbedrijven

Abstract

Agressief snot (Erwinia chrysanthemi) veroorzaakt bij de hyacint veel schade. Onderzoek had eerder aangetoond dat, naast besmet uitgangsmateriaal, beschadiging kan leiden tot meer aantasting. Een groep van 13 hyacintentelers in De Noord was gezamenlijk op zoek naar een aanpak om een aantasting te voorkomen. Vanuit dit initiatief is een project gestart waarbij ook DLV-adviseurs waren betrokken. In dit project is de invloed van de beschadiging door verwerking vanaf rooien onderzocht op 10 teelt- en 5 exportbedrijven en via aanvullende financiering ook op 8 andere teeltbedrijven in De Noord. De exportbedrijven zijn opgenomen omdat Erwinia een ketenprobleem is en ook op de exportbedrijven beschadiging optreedt waardoor dus nieuwe aantastingen kunnen ontstaan. Per teelt- en exportbedrijf is een beeld gevormd van de bolschade door de verwerking via inventarisatie en bespreking van de droging na rooien en verwerken, beoordeling van de verwerkingslijnen met behulp van een elektronisch ei en het nemen van bolmonsters. De schade varieerde per bedrijf, maar was veelal (erg) groot en werd vaak gevolgd door een aantasting door Erwinia, Aspergillus niger en/of Penicillium. De telers, exporteurs maar ook fabrikanten zijn zich meer bewust geworden van de kans op schade en de gevolgen van schade. Als gevolg hiervan zijn veel bedrijven aanpassingen gaan doorvoeren

Similar works

Full text

thumbnail-image

NARCIS

Full text is not available
Last time updated on 9/3/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.