Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ontwikkeling van een toets op inwendig rand

By H. de Putter and R.C.F.M. van den Broek

Abstract

In 2002 en 2003 zijn een aantal methoden getest om symptomen op te kunnen wekken die gerelateerd kunnen worden aan het optreden van inwendig rand. Op het veld zijn kolen gegroeid onder omstandigheden die gunstig zijn voor de ontwikkeling van inwendig rand. Aan het einde van de teelt en na de oogst zijn een aantal behandelingen uitgevoerd om bepaalde symptomen op te wekken die het al dan niet optreden van inwendig rand kunnen voorspellen. Door de geoogste kool bij hogere temperaturen te bewaren, bij een lage of hoge RV, is geprobeerd symptomen op te wekken. Dit leidde echter niet tot resultaat. Wanneer stress in de plant ontstaat wordt meestal ook een hoge concentratie van het hormoon gibberellinen waargenomen. Door de plant extra gibberellinen te laten opnemen (spuiten over het gewas tijdens de groei en opname via de stronk na de oogst) is geprobeerd de plant gevoeliger te maken voor symptomen die verband kunnen houden met inwendig rand. Ook dit had niet het gewenste effect. Met calcofluor is geprobeerd om plekken met calciumgebrek in de kool op te sporen. Deze stof wordt veel gebruikt om de aanwezigheid van calcium in schimmels aan te tonen. In kool kon met deze methode geen verschillen, dus ook geen gebrek worden aangetoond. Ethyleen is een verouderingshormoon. Door kool in een hoge concentratie ethyleen (50 ppm) te bewaren is geprobeerd de veroudering te versnellen en daardoor eerder symptomen waar te kunnen nemen. Ook deze methode leidde niet tot resultaten. Helaas is het niet mogelijk gebleken om een toets te ontwikkelen waarmee versneld (binnen 2 weken) zichtbaar wordt of een bepaalde partij kool gevoeliger is voor inwendig rand dan een andere

Publisher: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Year: 2004
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.loc.gov/mods/v3 (external link)
  • http://library.wur.nl/oai (external link)
  • http://edepot.wur.nl/297499 (external link)
  • http://library.wur.nl/WebQuery... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.